top of page

Podstawą każdego dobrego projektu jest umiejętność zrozumienia kontekstu, w którym funkcjonował będzie projektowany obiekt oraz oczekiwań jego przyszłego użytkownika. Spełnienie tych warunków wymaga od architekta atencji i indywidualności w odniesieniu do zmieniających się zadań projektowych. 

Staruń Wanik ARCHITEKCI to biuro projektowe, w którym indywidualność w podejściu do projektowania jest wartością nadrzędną.

bottom of page