top of page

MSc. arch. Paulina Staruń 

Architect, a graduate of the Faculty of Architecture and Town Planning at the Wrocław University of Technology, she also studied Cultural Studies of the Far East at the Faculty of Philology of the Institute of Oriental Studies at the Jagiellonian University in Krakow. Many years of professional experience supported by unlimited design rights gained in 2010. As a long-term partner of the Education for Peace Association, she implemented projects of educational buildings as part of aid projects carried out in Burkina Faso, Afghanistan and Uganda.

A traveler, sailor, butoh theater and dance lover.

MSc. arch. Szymon Wanik 

Architect, absolwent  of the Faculty of Architecture and Town Planning of the Wrocław University of Technology (born in 2005), Many years of professional experience gained in renowned architectural studios, supported by unlimited design rights gained in 2009. As a long-term partner of the Education for Peace Association, he implemented projects of educational buildings as part of aid projects organized in Burkina Faso, Afghanistan and Uganda.

Traveler, seaman, photoaf, bicycle and cinema enthusiast.

mgr inż. arch. Szymon Wanik

Architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej ( rocznik 2005 ). Doświadczenie zawodowe poparte zostało uprawnieniami projektowymi bez ograniczeń zdobytymi w 2009 roku. Jako wieloletni partner Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju realizował projekty budynków edukacyjnych w ramach projektów pomocowych realizowanych w Burkina Faso, Afganistanie, Ugandzie. Uczestniczył w programie Archi-przygody realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu prowadził zajęcia z zakresu edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Podróżnik, żeglarz morski, fotograf, entuzjasta rowerów i kina.

bottom of page